Gradske institucije-kontaktiOrgani uprave glavnog grada

Sekretarijat za lokalnu samoupravu - 243-542; 243-936
Sekretar za plan. i ur.pros. - 625-637; 625-647 fax: 625-680
Sekretar za komunalne poslove i saobraćaj-235-184; 235-185
Sekretarijat za socijalno staranje-622-741; 622-866
Sekretar za razvoj preduzetništva.-625-724; 625-393
Sekretarijat za kulturu i sport -225-144;225-168; 225-166
Uprava lokalnih prihoda-665-052,665-049
Direkcija za imovinu -625-607; 625-618,625-628
Centar za informacione sisteme- 408-770;408-771
Služba za zajedničke poslove-665-060;665-031
Agencija za izgradnju-408-700;408-708
Agencija za stanovanje -623-337;622-113
JP ''Komunalne usluge'' -621-544;621-550
JP ''Zelenilo'' -891-615;618-613
JP ''Pogrebne usluge'' -634-022;634-202
''Tržnice i pijace'' -625-424
''Deponija'' -625-046
''Parking servis'' -625-498
''Putevi'' -655-312;655-313
JP ''Čistoća'' -625-349; 625-415
JP ''Vodovod i kanalizacija.'' -621-089;621-225
JP ''Stadion'' -664-294
Služba zaštite-658-151; 658-152
Biblioteka ''Radosav Ljumović'' -664-715
JU ''Muzeji i galerije''-242-543; 242-605;201-620
JU ''Dječji savez'' -665-090;665-089
Centar ''Morača''-244-326
KIC ''Budo Tomović'' -664-235; 664-240
Dječje pozorište -665-087; 665-085


edit post
Реакције: 
2 Responses
  1. Podgorica je inache opshtia sa najvishe gradskih institucija :)


  2. E da ovdje je trebalo stavit CEO Mimir Mugosha :D
    za sve njih :)


Постави коментар